Wordt de Eerste Kamer te machtig?

De positie van de Eerste Kamer in het politieke debat ligt onder vuur. De regering kan niet vanzelfsprekend meer rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Is de Senaat nog wel een Chambre de réflexion of is zij te politiek geworden? Echter, nergens is vastgelegd dat zij geen politiek mag bedrijven.

Moeten senatoren wetsvoorstellen slechts op kwaliteit beoordelen? Omdat een te grote rol een gevaar vormt voor de democratie waarin de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging doorslaggevend hoort te zijn? Of krijgt de rol van de Eerste Kamer alleen betekenis als een politieke afweging wordt gemaakt?

Thom de Graaf (Eerste Kamerlid, D66), Tiny Kox (Eerste Kamerlid, SP), Han Noten (voormalig Eerste Kamerlid, PvdA) en Bert van den Braak (parlementair historicus PDC, schreef zijn proefschrift over de Eerste Kamer) gingen hierover op 3 april met elkaar in debat, onder leiding van Max van Weezel.

Hieronder vindt u het schriftelijke verslag, een foto-impressie en de video-opnames.

Het deelakkoord over de woningssector tussen VVD en PvdA enerzijds en D66, ChristenUnie en SGP anderzijds toont aan dat de Eerste Kamer de huidige verhoudingen (geen meerderheid voor het kabinet in de Senaat) een politieke factor is geworden. De rol van de Eerste Kamer als politiek college wordt door dergelijke deelakkoorden steeds meer bevestigd.

Han Noten, Thom de Graaf, Bert van den Braak, Tiny Kox en Max van Weezel
Han Noten, Thom de Graaf en Bert van den Braak
Het publiek luistert aandachtig
Bert van den Braak, Tiny Kox en Max van Weezel
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek
Han Noten en Thom de Graaf
Thom de Graaf, Bert van den Braak, Tiny Kox en Max van Weezel
Het publiek luistert aandachtig
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek
Bert van den Braak, Tiny Kox en Max van Weezel
Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Han Noten, Thom de Graaf, Bert van den Braak en Tiny Kox. Debatleider is Max van Weezel.