Alexander Mayhew

Alexander Mayhew is verbonden aan enkele culture instellingen en werkt ook zelf in de culturele sector als scriptschrijver, trainer en acteur. Mayhew heeft in zijn opleiding juist de juridische aspecten van creatieve uitingen bestudeert. Naast zijn werk in de creatieve sector werkt Alexander Mayhew ook als dagvoorzitter, discussieleider en trainer.