Joke de Geus

foto Joke de  Geus

Joke de Geus heeft een eigen bedrijf dat adviezen geeft over bemesting op basis van grondonderzoek. Het milieu speelt in haar advisering een belangrijke rol. Ze is actief als bestuurder in LTO sinds 2009, waar ze voorzitter was van de stuurgroep Functionele Agro Biodiversiteit. In 2007 werd haar advies over extra stikstof bemesting na zware neerslag door de EU goedgekeurd.