Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Civil Servants and Politics, a delicate balance

civilservants.png

De relatie tussen ambtenaren en politici is even fascinerend als complex, met hun onderlinge afhankelijkheid die het nodig maakt om samen te werken ondanks het altijd aanwezige risico van spanning en conflict. Voor redenen van efficiëntie is het belangrijk dat de ambtenarij een zekere mate van onafhankelijkheid en afstand van het politieke proces heeft. Het vereiste van democratisch legitieme en verantwoordelijke besluitvorming vergt echter controle op het politieke niveau. Deze vergelijkende studie focust op de veranderende relaties tussen ambtenaren en politici over de afgelopen twintig jaar in de Europese Unie. Naast een aantal nationale casestudies, onderzoekt dit boek ook de relaties tussen politiek en administraties in supranationale instellingen zoals de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Het MI-Maastricht met Christine Neuhold, Sophie Vanhoonacker en Luc Verhey deed onderzoek naar de veranderende relatie tussen ambtenaren en politici in de Europese Unie in de laatste twintig jaar. Hun bevindingen publiceerden zij onlangs in het boek 'Civil Servants and Politics, a delicate balance'.

Dit artikel verscheen in 'De Hofvijver' nr. 30 d.d. 27 mei 2013.