Hans Tietmeyer

Voormalig president van de Duitse Centrale Bank en staatssecretaris van Financieën in de jaren tachtig en negentig van de 20ste eeuw. Hans Tietmeyer was gezaghebbend op het terrein van monetaire politiek in een tijd waarin de euro in het leven werd geroepen. Hans Tietmeyer was fervent voorstander van een harde en solide D-Mark, en was bezorgd of de euro net zo hard en solide zou zijn. Ingrijpende hervormingen om een solide munt te waarborgen vond hij een acceptabele prijs.

Na de politiek te hebben verlaten bleef Hans Tietmeyer actief in de publieke sector als adviseur bij monetaire vraagstukken. Daarnaast nam hij zitting in diverse raden van bestuur en raden van toezicht bij bedrijven in de financiële sector, maar ook bij academische en onderzoeksinstellingen en bij enkele stichtingen en goede doelen. Hans Tietmeyer ontving diverse onderscheidingen en eredoctoraten.