Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Royale begroting

Miljoenenspeech

Een minister van financiën die op Prinsjesdag een royale begroting presenteert – kom er eens om. Het overkwam minister  Godin de Beaufort in 1890, in de ogen van het satirisch weekblad Uilenspiegel op 20 september van dat jaar: de minister staat midden in de Tweede Kamer niet met een koffertje vol bezuinigingen en lastenverzwaringen, maar met een heuse ‘hoorn des overvloeds’.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 26 augustus 2013.