Rigtje Passchier

Rigtje Passchier is docent burgerparticipatie en lokale overheid aan Universiteit Leiden.