Positie Eerste Kamer komt op politieke agenda

vrijdag 27 september 2013, 9:10

DEN HAAG (PDC) - Er komt een onderzoek naar de toekomst van de Eerste Kamer. Dat heeft minister-president Mark Rutte gisteren toegezegd aan D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold.

Bekeken zal worden hoe de verhouding tussen Tweede en Eerste Kamer is en wat de toekomstige rol van de Senaat kan zijn. Ook de toestand van wetgeving door rechters komt daarbij aan de orde.

Minister Ronald Plasterk moet als het aan D66 ligt al bij de komende behandeling van zijn begroting in november met een concreet plan van aanpak komen, waarna er in het voorjaar van 2014 een discussie zou kunnen zijn.

Bron: verslag algemene beschouwingen, www.tweedekamer.nl