Symposium 'The Populist Radical Right and the Economy'

Op 3 en 4 oktober organiseerde het DNPP samen het Montesquieu Instituut een twee-daags symposium 'The Populist Radical Right and the Economy' in Groningen. Centraal op dit symposium stond de ontwikkeling van rechts-populistische partijen op sociaal-economische onderwerpen, zoals de verzorgingsstaat, de belastingen en privatiseringen.

In de politiekwetenschappelijke literatuur is er geen consensus over welke positie rechts-populistische partijen innemen op het sociaal-economisch vlak. Sommige onderzoekers stellen dat een combinatie van cultureel conservatieve opvattingen en economisch rechtse posities een winnende formule is. Anderen stellen dat er juist kansen zijn voor partijen die cultureel conservatieve opvattingen combineren met economische linkse posities. Bovendien is er geen overkoepelende theorie die verklaard waarom sommige rechts-populistische partijen meer naar links of meer naar rechts neigen.

Er waren wetenschappers uitgenodigd die zich hebben gespecialiseerd in rechts-populistische partijen uit heel Europa. Het symposium had een besloten karakter. Het doel van het symposium was om te werken aan een gemeenschappelijke publicatie over rechts-populistische partijen.