Symposium 'Opschalingsproblematiek Openbaar Bestuur en Economie'

logo lokaal13

Op 8 november 2013 organiseerde Lokaal 13 een symposium en verdiepingsworkshop over de opschalingsproblematiek in het openbaar bestuur. Centraal staat 'Samenwerking; Sleutel tot economische groei?'

De staatsrechtelijke en financieel-economische gevolgen van de voorgenomen decentralisaties en de kosten die gemoeid zijn met de herinrichting van het openbaar bestuur zijn het thema van dit symposium.

Vragen die onder meer aan de orde kwamen, zijn:

  • wat zijn de consequenties van de decentralisaties voor de gemeenten en de provincies?
  • Hoe houden de raden hun positie en bevoegdheden in stand?
  • wat hebben de gemeenten nodig en wat kunnen gemeenten (en raden in het bijzonder) doen om hun belangen veilig te stellen?
  • hoe staat het met de constitutionele zorg van BZK ten aanzien van de lokale democratie?
  • is de autonomie van de gemeenten en de positie van de raden in gevaar?
  • is er spanning tussen de huidige voorstellen en de democratisch-gelegitimeerde positie van Staten/provincie en Raden/gemeenten?
  • zijn er democratische alternatieven voor de voorgenomen gemeentelijke herindelingen?