Henri de Groot

Henri de Groot (1971) is hoogleraar regionale economische dynamiek aan de Vrije Universiteit. De Groot richt zich in zijn onderzoek met name op de effectiviteit van regionaal beleid, en de grondslagen van ontwikkeling en de concurrentiepositie van regio's. De Groot heeft veel onderzoek gedaan in opdracht van of in samenwerking met de Nederlandse overheid en Europese Unie.