Hélène Oppatja

Hélène Oppatja was spreker bij een event van het Montesquieu Instituut: Een toekomst voor de Hollandse stad.