Het is hoog tijd om op een Europeaan te stemmen

Jieskje Hollander is medewerker van de mr. Hans van Mierlo Stichting

Over de juistheid van deze stelling zouden vriend en vijand van het Europese integratieproces het snel eens moeten zijn. Wie wil dat Europese integratie een echt democratisch proces wordt dat aansluit bij de wensen en zorgen van Nederlandse burgers, pleit de facto voor het openstellen van de mogelijkheid om bij Europese Verkiezingen te stemmen op niet-Nederlandse kandidaten.

Pas wanneer mensen hun stem kunnen uitbrengen op díe persoon die hun idee over Europese integratie het best verwoord – ongeacht zijn of haar nationaliteit – kan er een werkelijk Europees politiek debat ontstaan over de toekomst van Europa. Dan sturen mensen niet langer nationale vertegenwoordigers op pad met nationaal vastgestelde politieke opdrachten die verwateren binnen de realiteit van de huidige Europese ‘partijstructuur’ – politieke allianties gebaseerd op ‘kleinste gemene delers’- maar kunnen zij kiezen voor werkelijk gelijkgestemde Europeanen die hun specifieke visie op Europa het best verdedigen.

Op die manier zijn niet alleen de uitgesproken voorstanders van voortschrijdende Europese integratie geholpen – hoewel menig pro-Europees Nederlands VVD-lid na de kwestie-Verheijen op 22 mei 2014 vast graag op Guy Verhofstadt zou stemmen – maar ook zij die het liefst vandaag nog stoppen met Europese samenwerking. Ironisch genoeg vinden we onder deze laatste groep de warmste (verborgen) pleitbezorgers voor Europese kieslijsten wanneer zij in de hoedanigheid van ‘reaguurders’ op geenstijl.nl  in reactie op één van zijn Eurosceptische tirades hun voorkeur voor een stem op Nigel Farage in het Europees Parlement uitspraken![1]

Kortom: het wordt hoog tijd dat we voor het Europees Parlement ook op niet-Nederlandse kandidaten kunnen stemmen. Zo brengen we  de vraag ‘hoe verder met Europese integratie?’  naar waar zij hoort: het Europese politieke strijdtoneel. 

 

[1] “Geweldig die man. In mooie bewoordingen de vinger op de wonde leggen. Je zou eigenlijk als EU-burger op de UKIP moeten kunnen stemmen.” Of  “Vrij verkeer van zo'n beetje alles wat los en vast zit. Ik mag allen niet over de grens stemmen.” Geenstijl.nl, 14-06-2012.