Een onmogelijke baan?

De Voorzitters van de Europese Commissie 1958-2014

Jan van der Harst en Gerrit Voermans (Redacteuren)

Het boek ‘An impossible job’ biedt inzicht in het leven en de carrières van de elf mannen die voorzitter zijn geweest van de Europese Commissie in de periode 1958-2014. Vanaf Hallstein gaat dit boek in op het persoonlijke element dat tot nu toe onderbelicht is gebleven in de Europese geschiedschrijving: elf Commissievoorzitters met elk hun eigen ambities, verwachtingen, successen en tekortkomingen. Sommigen is het gelukt de positie van de functie te verbeteren, anderen waren daarin minder succesvol. Dat hing voor een groot deel samen met persoonlijke kwaliteiten, en met interne en externe factoren. In hoeverre was het een voordeel om als voorzitter afkomstig te zijn uit een grote lidstaat of gesteund te worden door de grootste fractie uit het Europees Parlement? Waarom werd het voorzitterschap van Jacques Delors, in tegenstelling tot dat van anderen, zo geprezen? Hoe belangrijk waren communicatie en taalvaardigheid, en het hebben van ervaring als minister-president van een der lidstaten? Wat was de relatie van de voorzitters met de regeringsleiders in de Europese raad? Door uiteenlopende beleidsterreinen en belangen die met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht, is het ambt van Commissievoorzitter moeilijk, zo niet onmogelijk.

Het biografische en vergelijkende element draagt bij aan de vernieuwende invalshoek die dit boek biedt: de geschiedenis van Europese integratie bezien vanuit het perspectief van individuen, in plaats vanuit instellingen of beleid. Professionele en ervaren historici uit verschillende EU-landen hebben meegewerkt aan de elf biografische beschrijvingen en aan de analyses van de invloed van de hoofdpersonen op het verloop van de Europese integratie. Als aanvulling op breed onderzoek van literatuur en primaire bronnen, zijn ook de nog in leven zijnde voorzitters (Delors, Santer, Prodi en Barroso) geïnterviewd voor het boek.

Het boek verschijnt in het voorjaar van 2014 en wordt uitgegeven bij John Harper Publishing (Londen).

Jan van der Harst is hoogleraar Europese integratie en Gerrit Voerman is hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijenstel aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: j.van.der.harst@rug.nl of g.voerman@rug.nl.