Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

MI levert bijdrage aan tentoonstelling 'Haagse Humor'

Het Haags Historisch Museum maakte dankbaar gebruik van het rijke spotprentenarchief van PDC/MI voor een tentoonstelling op politieke satire in Nederland. Die tentoonstelling, 'Haagse Humor. Spotten met de politiek', is op 17 januari geopend en loopt tot en met 15 mei 2014. Behalve aan spotprenten zijn ook tv-fragmenten van onder anderen Van Kooten en De Bie, Wim Kan en Lucky TV te zien.

De tentoonstelling geeft onder meer een aardige blik op de ontwikkeling van politieke satire in de loop der tijd. In de negentiende en begin twintigste eeuw waren spotprenten vaak 'beeldverhalen', waarin bijvoorbeeld Bijbelse taferelen of historische gebeurtenissen 'vertaald' werden naar de politieke actualiteit. Vooral tekenaars als Joh. Braakensiek, Louis Raemaekers en Albert Hahn waren toen toonaangevend. In de naoorlogse jaren haalden tekenaars als Opland, Behrendt, Frits Müller en Peter van Straaten een hoog niveau.

Thema's die in de tentoonstelling aan bod komen, zijn onder meer verkiezingen, formaties, politieke crises, historische figuren.

PDC verzamelde lange tijd politieke spotprenten uit dag- en weekbladen en heeft al bij diverse publicaties een ondersteunende rol gespeeld bij het zoeken van beeldmateriaal. Het is voor het eerst dat dit nu bij een tentoonstelling gebeurt.

Behalve de tentoonstelling in het Haags Historisch Museum is er ook een tentoonstelling over verboden humor in Museum de Gevangenpoort in Den Haag.

De opening van de tentoonstelling werd verricht door Wim de Bie, nadat hij en Lucky tv-maker Sander van de Pavert waren geïnterviewd door Ferry Mingelen. De Bie las een brief voor van de 'broer' van zijn alter ego Tedje van Es. In die brief stond centraal: hoe zou het met Nederland zijn gegaan als de voormannen van De Tegenpartij niet in 1981 het loodje hadden gelegd. Volgens 'de broer' was er dan eerst een kabinet-Jacobse I, daarna een kabinet-Van Es I en dan een kabinet-Jacobse II enz. geweest en zouden de beide voormannen nu als presidenten met de koning en koningin naar Sotsji afreizen. 'Poetin had dan staan knipmessen'.

Deze bijdrage verscheen in 'De Hofvijver' nr. 37 d.d. 27 januari 2014.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 27 januari 2014.