Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Drs. K.P. (Kati) Piri

foto Drs. K.P. (Kati) Piri
vergrootglas
bron: Flickr / Partij van de Arbeid
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Kati Piri (1979) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Van 1 juli 2014 tot 31 maart 2021 was zij lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Mevrouw Piri was lid van de commissie buitenlandse zaken en hield zich met name bezig met rechtstaat, democratie en mensenrechten. Zij was eerder werkzaam bij de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement en bij de Wiardi Beckman Stichting. In 2011 werd zij programmamanager Zuid-Kaukasus en Moldavië bij NIMD, een Nederlands instituut dat politieke partijen en democratische bewegingen in jonge democratieën ondersteunt. In 2020-2021 was zij internationaal secretaris van de PvdA. Als Kamerlid houdt zij zich bezig met buitenlandse zaken, Europese zaken, defensie en asiel en migratie.

PvdA
in de periode 2014-heden: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

1.

Voornaam (roepnaam)

(Kati)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Celldömölk (Hongarije), 8 april 1979

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

fractie Europees Parlement
 • Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten
 • Fractie van S&D (Socialisten en Democraten)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • coördinator Europese Denktank, WBS (Wiardi Beckman Stichting), van maart 2011 tot juli 2011
 • programmamanager Zuid-Kaukasus en Moldavië, NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy), van augustus 2011 tot juni 2014
 • lid Europees Parlement, van 1 juli 2014 tot 31 maart 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 31 maart 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Advies European Partnership for Democracy, vanaf 1 januari 2020

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling MEP (Model European Parliament)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2021 de medeverdediging over van Attje Kuiken van een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks, PvdA, SP en PvdD over het in de Vreemdelingenwet verankeren van het belang van het kind (34.541)
 • Door haar als eerste ondertekenaar ingediende (en aangenomen) moties van afkeuring leidden in september 2021 tot het vertrek van de ministers Kaag en Bijleveld. De Kamer keurde af dat 22 tolken en hun gezinnen niet tijdig uit Afghanistan waren geëvacueerd en sprak uit dat het kabinet bij evacuatie onverantwoord had gehandeld, waarvoor de minister van BuZa de eindverantwoordelijkheid had.

als Europarlementariër


op het gebied van de EU (2/4)
 • Schaduwrapporteur voor de verordening in het kader van hervestiging van asielzoekers
 • Schaduwrapporteur voor de richtlijn over standaarden voor vluchtelingenopvang

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.