Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Hoogleraar Luc Verhey wil onderzoek naar staatsrechtelijke conventies

maandag 27 januari 2014, 8:31

DEN HAAG (PDC) - Behalve geschreven regels van staatsrecht (in met name Grondwet en organieke wetten) en de staatsrechtelijke praktijk zijn er ook staatsrechtelijke conventies. De ministeriële verantwoordelijkheid en de regels die rond formaties gelden en golden, zijn er voorbeelden van. Nader interdisciplinair en vergelijkend internationaal onderzoek naar wat conventies nu precies zijn en hoe ze werken is echter wenselijk.

Dat stelde prof.dr. Luc Verhey vrijdag in een onderhoudende rede bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap 'Democratie, instituties en de burger' op de Leidse Kirchheiner-leerstoel. De conventies zijn in zijn ogen geen rechtsregels, maar wel (bijna) bindende beleidsregels.

Verhey betoogde dat een keuze uit geschreven recht en politieke praktijk te 'digitaal' is. Staatkundige 'conventies' ziet hij als de smeerolie in ons staatsbestel. Ze zorgen ervoor dat het politieke besluitvormingsproces niet vastloopt. Kennis erover kan bijdragen aan de goede werking van onze instituties en democratie.