Tom Vandenkendelaere

Tom Vandenkendelaere was spreker bij events van het Montesquieu Instituut: European Election Debate 'One vote: many voices and real choices' en Stemhulp voor alle 28 Europese lidstaten.