Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Wetenschappelijk gebruik van de Parlementaire Monitor

Voor zijn afstudeerscriptie (titel) maakte Jasper Verstraten - Universiteit Leiden - gebruik van de Parlementaire Monitor, ontwikkeld door het Parlementair Documentatiecentrum Universiteit Leiden. Hij onderzocht welke types coalitie van lobbygroepen in de schaliegasdiscussie ontstonden en welke lobbystrategieën er werden gebruikt. Verstraten aan het woord: ‘Met behulp van de Parlementaire Monitor kwam ik eerst tot de conclusie dat de anti-coalitie heel gevarieerd was. Klassieke marktpartijen zoals de Nederlandse bierbrouwers stonden aan dezelfde kant, als meer ideële organisaties als Milieudefensie. De samenwerking in die coalitie verschilde ook; sommige partijen werken intensiever samen dan anderen. Ten tweede wees mijn onderzoek uit dat de ideële lobby vaker dan marktpartijen kiest voor een strategie van media-aandacht.’

Op de vraag hoe hij de Parlementaire Monitor gebruikt heeft, antwoordt Jasper Verstraten dat hij in overleg met zijn scriptiebegeleider – professor Arco Timmermans – een dataset van 65 artikelen op basis van de zoektermen “schaliegas”, “bierbrouwers” en “milieudefensie” heeft verzameld. ‘De verzamelde artikelen heb ik vervolgens geanalyseerd en op de voor mij relevante onderdelen gecodeerd. Het ging hierbij (1) om bewijs van actoren die onderwerpen toevoegen aan de schaliegasdiscussie en (2) signalen voor het gebruik van directe en indirecte lobbystrategieën. Dit gaf mij inzicht in de manier waarop verschillende typen actoren de voor hen beschikbare lobbyinstrumenten hadden ingezet.’ 

‘Ik heb heel veel aan de Parlementaire Monitor gehad,’ zo gaat de hij verder. ‘Ten eerste stelde de Parlementaire Monitor mij in staat om op een snelle manier veel artikelen te verzamelen. Doordat de monitor verschillende kranten tegelijk kan doorzoeken was het niet nodig dat ik mijn zoekopdracht per krant apart hoefde uit te voeren. Dit scheelde aanzienlijk veel tijd, omdat ik anders elke krant apart had moeten doorzoeken. Ten tweede biedt de Parlementaire Monitor gemakkelijk een overzicht van de gevonden resultaten dat je bovendien kan aanpassen aan je eigen wensen. In mijn geval koos ik ervoor de gehele dataset te downloaden in een excel-bestand om vervolgens alle informatie op dezelfde manier te coderen. Ook kon ik relatief snel grafieken genereren, zoals een grafiek waarin de aandacht voor het onderwerp schaliegas in de Nederlandse media wordt weergegeven. De wijze van weergeven en de opties die daarbij geboden werden, vergemakkelijken het verkrijgen van inzicht in de dataset en het ontdekken van verbanden.’ 

Welk voordeel ziet Verstraten in het gebruik van de Parlementaire Monitor? ‘Als ik dezelfde data ‘met de hand’ had moeten verzamelen had mij dit meer tijd gekost, omdat ik per krant een analyse zou moeten doen. Het format van artikelen zou dan ook verschillen, wat de dataset minder overzichtelijk maakt. Het ontbreken van opties om de onbewerkte data om te zetten in bijvoorbeeld een grafiek leidt er ook toe dat het analyseren van de dataset veel meer tijd in beslag zou nemen.’

‘Al met al kijk ik terug op een interessante afstudeerperiode die een goed sluitstuk heeft gevormd van mijn tijd als student’, zo besluit de onderzoeker. ‘Onder andere door het gebruik van de Parlementaire Monitor was de weg naar een afgeronde scriptie een soepel proces. Ik kan iedereen het gebruik daarvan aanraden.’

Meer informatie over de Parlementaire Monitor kunt u vinden op deze site of via Daan Smolders (ds224@pdc.nl of 070-3560238). 


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 29 september 2014.