Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Cartoon

Man met schrik in de ogen

Al iets van gemerkt? De Troonrede pleegt graag het herstel van de economie aan te kondigen. Dertig jaar geleden - premier Lubbers was nog maar tenauwernood met z'n karwei begonnen - snierde Peter van Straten al in Het Parool (21 september 1984) over het optimisme van regeringswege.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 29 september 2014.