Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Tussenbalansen kabinetten-Lubbbers III en -Balkenende II

In februari 1991 bracht het derde kabinet-Lubbers zelf een Tussenbalans uit. Daarin werden aanpassingen aangekondigd, die volgens het kabinet nodig waren om de beleidsdoelen te kunnen behalen. De aanpassingen waren nodig omdat het slechter ging met de economie, het overheidstekort opliep en de werkloosheid te hoog was. In de Tussenbalans stonden nieuwe bezuinigingen en inkomensmaatregelen, maar werden ook maatregelen aangekondigd in de zorg, op milieugebied en over de opvang van asielzoekers. In zekere zin was het een deels herschreven regeerakkoord.

In mei 2005 gaf toenmalig PDC-medewerker drs. Marcel de Ruiter een overzicht van de stand van zaken per beleidsterrein van het kabinet-Balkenende II. Dat kabinet was toen halverwege 'de rit'.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 27 oktober 2014.