Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Dr. H.A. (Harmen) Binnema

foto Dr. H.A. (Harmen) Binnema
vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Politicoloog en docent, die anderhalf jaar voor GroenLinks lid van de Eerste Kamer was. Promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op een proefschrift over politieke partijen en de EU en is als docent bestuur en beleid verbonden aan de Universiteit Utrecht. Van 2003 tot en met 2011 was hij Statenlid in Noord-Holland, waarvan de laatste vier jaar fractievoorzitter. Medeauteur van een boek over het provinciaal bestuur. Als Eerste Kamerlid hield hij zich met name bezig met klimaat, landbouw, natuur, belastingen en energie.

GroenLinks
in de periode 2018: lid Eerste Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Harmen Anne (Harmen)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 4 juni 1979

3.

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • beleidsonderzoeker/projectleider "Veldkamp Marktonderzoek" te Amsterdam, van februari 2007 tot maart 2009
  • docent en programmacoördinator executive master bestuur en beleid, Universiteit Utrecht, vanaf april 2009
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 oktober 2018 tot 11 juni 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
  • lid Rekenkamercommissie Gemeente Soest, vanaf december 2019
  • voorzitter Universiteitsraad Universiteit Utrecht, vanaf augustus 2019

vorige (2/5)
  • penningmeester IVN Amsterdam, van november 2011 tot oktober 2015
  • lid faculteitsraad REBO, Universiteit Utrecht, van september 2013 tot september 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Hij groeide op in Appelscha en Leidschendam
  • Hij is sinds 1992 organist in diverse protestantse kerken

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.