Geen grote koerswijzigingen te verwachten bij komende verkiezingen in Estland

Op 1 maart 2015 zullen in Estland de nationale verkiezingen plaatsvinden. Grote koerswijzigingen zijn niet te verwachten. Het Europees beleid van de voorgaande regeringen lijkt te worden voortgezet. 

Sinds de verkiezingen van 2003 zijn er in Estland vier grote partijen actief: de Centrumpartij (de meest linkse partij), de Sociaal-democraten, de neo-liberale Hervormingspartij en de conservatieve centrumrechtse IRL-partij, een in 2006 gevormde fusiepartij van Res Publica en Pro Patria. De aanvankelijke populariteit van deze partij daalde toen allerlei corruptieschandalen aan het licht kwamen. 

De Centrumpartij staat in de peilingen bovenaan, gevolgd door de Hervormingspartij. Op nummer drie staan de Sociaal Democraten en daarna de IRL. Een belangrijke thema bij de verkiezingen is de hervorming van het belastingstelsel. Qua Europa willen alle partijen het huidige beleid volgen. Oekraïne is wel een twistpunt: met name de Centrumpartij wil absoluut geen militaire steen van de EU inzetten.

Voor Europa zijn van de kleinere partijen de EKRE en de EVA nog van belang. De conservatieve EKRE toont tekenen van euroscepsis. Mochten zij voor een meerderheid nodig zijn dan zou misschien dat van invloed kunnen zijn op het Europees beleid.