Van den Braak in Trouw: initiatiefvoorstel-Van Tongeren doorstaat procedurele toets niet meer

woensdag 4 maart 2015, 8:54

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer doet er goed aan het initiatiefvoorstel-Van Tongeren (GroenLinks) over de constitutionele toetsing op procedurele gronden te verwerpen. Het tweede lezingvoorstel ligt nu al vijf jaar bij de Kamer. Het oprekken van de procedure is in strijd met de bedoelingen van de Grondwet. Dat schrijft Bert van den Braak (PDC) in een ingezonden artikel in Trouw.

Nadat het voorstel in eerste lezing door beide Kamers was aangenomen, heeft Femke Halsema het voorstel voor de tweede lezing ingediend. De kiezers konden zich daar in 2010 over uitspreken. Halsema vertrok en werd in 2012 als verdedigster opgevolgd door Jolande Sap. Opnieuw waren er verkiezingen en ook Sap vertrok, waarna pas eind 2013 Liesbeth van Tongeren de verdediging overnam.

Van den Braak wijst erop dat na een enigszins vergelijkbare situatie in 2002 en 2003 minister Thom de Graaf en de Eerste Kamer in een door Erik Jurgens geïnitieerd debat uitspraken dat het niet wenselijk is dat de procedure van de tweede lezing lang wordt gerekt. Dat opent namelijk de weg voor de indiener om een 'geschikt moment' af te wachten. 

Dat een zelfde voorstel twee keer aan de kiezers wordt voorgelegd, is al twijfelachtig, maar een behandeling van vijf jaar is zelfs strijdig met de bedoelingen van de Grondwet en zeker in strijd met de opvatting uit 2003.