De staat van de Europese economie

Het beleid om tekorten en schulden via bezuinigingen terug te brengen en het vergroten van het concurrentievermogen - vertaald in het Europees Semester - komt steeds meer onder vuur te liggen. Landen als Frankrijk en Italië worden ontzien en krijgen meer tijd om de financiën op orde te stellen.

Hoe kijken Nederlandse experts en politici uit liberale en sociaaldemocratische kringen aan tegen deze discussie? Welke kant moet het op? En wat betekent dat voor Nederland in Europa? Neemt het Zuiden het van het Noorden over?

Harald Benink (hoogleraar Tilburg School of Economics and Management), Rens van Tilburg (columnist Volkskrant), Maarten Berg (economie, Universiteit Leiden) en Paul Tang (lid Europees Parlement PvdA) gingen op maandag 20 april 2015 in debat over de staat van de Europese economie en de aanpak van de eurocrisis, onder leiding van Mark Kranenburg (NRC Handelsblad).

De ECB zette recentelijk een enorme stap met geldverruiming op grote schaal via het opkopen van leningen in de verwachting dat dit (Quantitative Easing of QE) de groei zal aanzwengelen en deflatie zal tegengaan. Voorzitter Juncker presenteerde eerder een zeer omvangrijk investeringsprogramma gericht op banengroei. En meest recent - na de Griekse verkiezingen - kwam de aanpak van landen in de noodprocedure, het Trojka-model, onder druk te staan.

In kringen van economen, maar ook in sommige crediteurlanden, wordt gevreesd dat het verminderen van de begrotingsdiscipline - gepaard gaande met het uithollen van het Europees Semester - en het injecteren van goedkoop geld in de Europese economieën ten koste zal gaan van de nog steeds noodzakelijke economische aanpassingen. Anderen brengen daar echter tegenin dat de aanpak van de afgelopen jaren in veel lidstaten niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd - de werkloosheid blijft onaanvaardbaar hoog - en dat het voortzetten ervan enorme electorale risico’s met zich mee brengt.

Dit debat werd georganiseerd door de TeldersStichting en de Wiardi Beckmanstichting, in samenwerking met het Montesquieu Instituut.

De liberale TeldersStichting en de sociaal-democratische Wiardi Beckmanstichting organiseerden op 20 april 2015 een actueel debat over de staat van de Europese economie en de aanpak van de eurocrisis. De wetenschappelijke bureaus zijn verbonden aan de twee regeringspartijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse inbreng. Niettemin vertegenwoordigen zij verschillende sociaaleconomische tradities. Ook in het debat over Europa.