Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Bert van den Braak over het belang van een Nederlandse reserve-president

maandag 8 juni 2015, 12:15

DEN HAAG (PDC) - Wanneer het gehele Nederlandse kabinet in één klap omkomt is er niets formeel geregeld voor een directe opvolging, zo stelt Bert van den Braak in Trouw. Wel laat de geschiedenis zien dat secretarissen-generaal, in tijd van nood of afwezigheid van het kabinet, de leiding overnemen. 

“Zolang er ten minste één staatssecretaris is of Kamerleden en topambtenaren zijn, komt er vast een oplossing”, aldus van den Braak.

Bron: Trouw, 8 juni 2015