Aart van der Heide

Aart van der Heide is een ervaren, onafhankelijk en gedreven consultant op het terrein van voedselzekerheid, waarbij zowel lokale als nationale politieke, culturele en maatschappelijke kwesties altijd een rol hebben gespeeld. Van der Heide richt zich op gebieden waar de voedselproductie en het inkomensniveau zeer laag liggen. Zijn werkterrein is Afrika, en Mali in het bijzonder. Van der Heide deelt zijn ervaringen en visie op zijn werk op diverse fora.