De parlementaire staat van Eric Smaling

Eric Smaling (1957) is vanaf 14 mei 2013 lid van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Tot 15 april 2014 was hij (tijdelijk) vervanger van Manja Smits, daarna bleef hij in de Kamer. Hij is onder meer woordvoerder verkeer, energie, dierenwelzijn en ruimtelijke ordening. Smaling was ook lid van de Eerste Kamer waar hij zich bezig hield met het landbouwbeleid. 

Smaling is deze zomer van alle Kamerleden het meest actief geweest als het om schriftelijke vragen gaat. Daarom een overzicht van zijn parlementaire staat van dienst. 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Parlementaire activiteiten

Smaling stelde onder meer Kamervragen over geluidsnormen voor windturbines, over de aanpak van zwanendriften, over het spoorproject in Delft, over het energielabel voor woningen en over de hoge bijensterfte. In totaal stelde hij in juli en augustus meer dan 25 vragen. 

Sinds hij in mei 2013 de plaats in de Tweede Kamer overnam van Manja Smits (aanvankelijk als tijdelijk vervanger) voerde hij met grote regelmaat het woord over onderwerpen op het gebied van onderwijs, milieu, openbaar vervoer, energie en landbouw.

Smaling heeft nog geen initiatiefwetsvoorstel of initiatiefnota ingediend. Ongeveer een vijfde van de door hem ingediende Tweede Kamermoties zijn aangenomen. In de Eerste Kamer was dat bij de helft van de moties het geval, maar het totale aantal moties ligt daar aanzienlijk lager.

Tot nu toe was hij met amendementen relatief succesvol, want ook daarvan werd een vijfde aangenomen. Smaling is met bijna vijftien procent van de door de SP ingediende amendementen relatief actief bij de totstandkoming van wetgeving.

2.

Cijfers

Activiteit

Tweede Kamerlid Smaling

Eerste Kamerlid Smaling

Dossiers woordvoerder

+50 

+30 

Kamervragen

+130

4

Amendementen - eerste indiener

39 (13% van alle SP-amendementen; 18% aangenomen, 62% verworpen)

-

Moties - eerste indiener

135 (11% van alle SP-moties; 21% aangenomen, 59% verworpen)

6 (19% van alle SP-moties; 50% aangenomen, 33% ingetrokken)

Moties - mede-ondertekend

72

20 

Steun voor moties

Gemiddeld steunen 57 Kamerleden zijn moties (gemiddeld steun voor SP-moties is 49 Kamerleden)

 

-

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 14 september 2015 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen. 


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. Deze database is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.