Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Komkommertijd en Kamervragen

De teruggave van een in beslag genomen jas van een openluchtslaper, de schending van de openbare eerbaarheid in recreatiegebieden, de afvoer van fecaliën in treinen en pleziervaartuigen of de datum van opkomst in militaire dienst voor de wielrenner René Pijnen in verband met zijn deelname aan de Tour de France. Wat hebben deze onderwerpen met elkaar gemeen? Het zijn Kamervragen die tijdens het zomerreces zijn gesteld.

Het reces – normaal een vergaderloze periode – geeft Kamerleden de kans om op adem te komen. Doordat het reces een goede acht weken duurt, ontstaat bij het publiek soms het sentiment dat Kamerleden vakantiekampioenen zijn. Maar toch zijn bijna alle Kamerleden niet acht weken met vakantie - overigens ook hun 'vakantie' gebruiken zij vaak om achterstallig onderhoud weg te werken zoals het lezen van achtergrondartikelen en vakliteratuur. Tweede Kamerleden gebruiken het reces wel degelijk ook waarvoor het bedoeld is: voor het afleggen van werkbezoeken, voor het lopen van stages en voor de versterking van de band met hun kiezer.

1.

Parlementaire controle

De Kamer zal tijdens het zomerreces ook de regering willen blijven controleren. Daarvoor kunnen zij hun collega-Kamerleden van reces terugroepen, zoals deze zomer voor een debat met het kabinet over de Griekse steunplannen. Maar tijdens een reces zijn juist Kamervragen het middel bij uitstek om niet alleen de regering te controleren, maar om - stiekem - de publiciteit te halen. Maar ook dan speelt de komkommertijd een rol en moeten de onderwerpen er soms met de haren bij gesleept worden.

Sommige parlementariërs maken daar een strategie van. Zo stelde voormalig Tweede Kamerlid Joop Atsma bijna elke zomer wel een aantal vragen om zijn controlerende taak uit te oefenen. Zo vroeg hij aan toenmalig staatssecretaris Geke Faber of zij wel kennis had genomen van het artikel “Brussel wil aaisykjen beperken”: of het bericht klopte dat Europa het rapen van Kievitseieren aan banden wilde leggen in Fryslân. Ook omdat Atsma tijdens het zomerreces proefballonnetjes opliet - subsidies voor milieuvriendelijke regenputten bijvoorbeeld - ging men over 'Atsmaatjes' spreken.

2.

Zomerse Kamervragen

Ook dit jaar zijn er weer volop Kamervragen die tijdens het reces worden ingediend. Zo las Kamerlid Eric Smaling dat het slecht gaat met de weidevogels. Naast de vraag om een reactie op het bericht dat de weidevogels ernstig bedreigd worden door een koeienexplosie, en dat er “meer beesten uit het buitengebied verdwenen zijn” waardoor het overal zo stil is, vroeg de goed belezen en voormalig hoogleraar duurzame landbouw zich af of staatssecretaris Dijksma wel bekend was met het citaat van Geert Mak:

“Er zijn boeren genoeg die van vogels en de natuur houden maar moet je sommige eens door het land zien raggen. De jonge vogelkopjes vliegen je om de oren. Er is een wild plan om een gigantisch monument voor de grutto op te richten, ergens boven een snelweg”

Gelukkig biedt het reces de staatssecretaris nog voldoende tijd het werk van de heer Mak tot zich te nemen.

Een andere opmerkelijke vraag, gesteld door de leden Ten Broeke en Bosman van de VVD, gaat over Venezolanen die Curaçao weigeren te verlaten. Het blijkt dat de Venezolaanse vakantiegangers zo genieten van hun vakantie in Curaçao dat ze eigenlijk niet meer terug willen naar hun eigen land, zo stelt de Curaçaose minister van Justitie. Zijn de ministers Plasterk en Koenders op de hoogte van dit bericht? “Worden bijvoorbeeld alle fruitbarkjes bij aankomst gecontroleerd op het aantal inzittenden?”

Naast vragen over zaken die Kamerleden vooral lijken tegen te komen in de vakantie, zoals problemen met de douane in Turkije, het gebrek aan bijen in de achtertuin, of trage internetverbindingen die een domper zijn op het nieuwe schooljaar, worden er toch ook financieel-economische vragen gesteld. Vragen over de spaarhypotheek die onnodig duur is, over langdurige werkeloosheid, of over de eerlijke verdeling van de koopkracht.

In essentie is natuurlijk elke vraag belangrijk. De actualiteit stopt niet – er is altijd nieuws. Dus waarom zouden er geen vragen komen tijdens het reces. Zelfs de komkommertijd levert food for thought voor een oplettende parlementariër.


3.

Opvallende Tweede Kamervragen tijden het zomerreces

20 juni 1969

De datum van opkomst in militaire dienst voor de wielrenner René Pijnen in verband met zijn deelname aan de Tour de France

Vragenstellers: Willy Dusarduijn en Jan Hendrik Jansen

11 augustus 1971

De teruggaaf van een in beslag genomen jas van een openluchtslaper

Vragensteller: Ed van Thijn

23 augustus 1971

Het onder vuur nemen van zeehonden bij schietoefeningen op de Waddeneilanden

Vragensteller: Wim du Chatinier

5 september 1976

Het instellen van een rampenfonds voor de land- en tuinbouw vanwege de droogte

Vragenstellers: Herman Wisseling, Leo de Bekker, Hans de Boer, Siepie Langedijk-de Jong en Dany Tuijnman

10 augustus 1982

Schending van de openbare eerbaarheid in recreatiegebieden

Vragensteller: Meindert Leerling

5 juni 1990

Deelname aan de vierdaagse in Nijmegen door wapens dragende militairen

Vragensteller: Andrée van Es

5 augustus 1999

De afvoer van fecaliën in treinen en pleziervaartuigen

Vragensteller: Dick Stellingwerf

9 augustus 2001

De chaos rond de manifestatie Dance Valley

Vragensteller: Theo Meijer

12 augustus 2004

De online-verslaggeving van de Olympische Spelen door de NOS

Vragensteller: Fadime Örgü

1 augustus 2006

De noodzaak van snelle plaatsing van airco's in verpleeg- en verzorgingshuizen

Vragensteller: Geert Wilders

20 juli 2007

Gewapende CIA-agenten bij de Vierdaagse van Nijmegen

Vragensteller: Ronald van Raak

28 juli 2011

Het bericht "KNMI weersvoorspelling slaat plank mis, recreant blijft weg"

Vragensteller: Michiel Holtackers

26 augustus 2014

Het bericht "Brug Kornwerderzand sluit uur lang niet"

Vragensteller: Sander de Rouwe

2 juli 2015

Het invoeren van een tropenrooster voor vervoer van slachtdieren

Vragenstellers: Tjeerd van Dekken en Sjoera Dikkers


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 31 augustus 2015.