Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Vergaderingen in het reces

De Tweede Kamer kent een aantal (vaste) recesperiodes: rond de Kerst, in het voorjaar, in de zomer en rond verkiezingen. Reces betekent dat Kamer en Kamercommissies niet vergaderen. Dat gebeurt dan alleen in spoedgevallen.

Voor het houden van een vergadering van een Kamercommissie zijn niet veel leden nodig. Anders ligt dat bij een vergadering van de voltallige Kamer. Dan moeten ten minste 76 leden aanwezig zijn. Als regel roept de Voorzitter een vergadering bijeen (soms op verzoek van het kabinet). Een vergadering kan echter ook op verzoek van dertig Kamerleden plaatsvinden (dat was tot 1 april 2004 15 leden). Dat laatste gebeurt slechts sporadisch.

De eerste keer dat leden een voorstel deden om de Kamer bijeen te roepen, was op 15 april 1881. In de tijd konden vijf leden daarom verzoeken. Zij vonden dat voor de Tweede Kamer uiteen zou gaan vanwege de verkiezingen diverse onderwerpen (zoveel mogelijk) moesten worden afgehandeld. Het ging onder meer om de ontwerp-Drankwet, de regeling van het auteursrecht en het voorstel over aanleg van een kanaal van Amsterdam naar de Merwede.

plenaire vergadering

datum                      

verzoek van

onderwerp

19 augustus 2015

PVV, met steun van andere fracties

bespreking steunpakket Griekenland

17 augustus 2011

TK-commissie Financiën

problemen eurozone

4 augustus 2010

D66, GroenLinks, PvdA

debat met informateurs

7 juli 2006

voorzitter

regeringsverklaring Balkenende III

26 juli 2002

voorzitter

regeringsverklaring Balkenende I

30 juli 1986

voorzitter

regeringsverklaring Lubbers

17 augustus 1972

voorzitter

regeringsverklaring Biesheuvel (afloop kabinetscrisis)

3 augustus 1971

voorzitter

regeringsverklaring Biesheuvel

28 juli 1970

voorziter

wetsvoorstel verlaging leeftijd minimumloon en wijzing aanpassingsmechanisme

31 juli 1963

voorzitter

regeringsverklaring Marijnen

26 augustus 1914

voorzitter

afhandeling spoedeisende wetsvoorstellen

3 augustus 1914

voorzitter

uitbreken (Eerste) Wereldoorlog

16 september 1909

SDAP

voor ontbinding afhandelen initiatiefvoorstel-Van Kol


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 31 augustus 2015.