De parlementaire staat van Loek Hermans

21 september 2015

 

Loek Hermans (1951) is sinds 12 juni 2007 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Vanaf 22 februari 2011 is hij tevens fractievoorzitter. Eerder was hij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en commissaris van de Koningin in Friesland. Hermans is ook lid geweest van de Tweede Kamer, waar hij zich vooral bezig hield met mediabeleid, de financiën van lagere overheden, politie en binnenlands bestuur. Tevens was hij enige jaren vicefractievoorzitter. In 1987-1988 leidde hij de parlementaire enquête naar de paspoortaffaire.

Loek Hermans heeft van alle zittende parlementariërs de hoogste anciënniteit. Daarom een overzicht van zijn parlementaire staat van dienst.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Parlementaire activiteiten

Hermans heeft als Eerste Kamerlid tot dusver twaalf moties ingediend waarvan één als eerste ondertekenaar. Zijn voornaamste rol als Eerste Kamerlid ligt uiteraard bij het voorzitterschap van zijn fractie. Jaarlijks voert hij het woord bij de algemene politieke beschouwingen in de Senaat. Voor hij fractievoorzitter werd, hield hij zich vooral bezig met binnenlands bestuur.

Hermans stelde als senator twee Kamervragen, beide over de schade die door een grote groep Nederlanders was veroorzaakt aan een Bernini-fontein (de 'Fontana della Barcaccia') in Rome op 19 februari 2015. Hij vond dat het hierbij ging om een "schandelijke vernieling van een kunstwerk met Europese en zelfs mondiale betekenis". 

Tweede Kamerlid

Hij diende in 1989 als Tweede Kamerlid een initiatiefwetsvoorstel in voor het vrijmaken van de kabel voor nieuwe communicatiediensten en omroepprogramma's. De verdediging van dit voorstel werd later overgenomen door Dick Dees. Het voorstel werd in 2005 ingetrokken omdat inmiddels wetgeving tot stand was gekomen. Als woordvoerder media speelde Hermans een belangrijke rol bij het introduceren van een duaal omroepbestel (commercieel en publiek).

In 1991 bracht hij met Gert Schutte (GPV) en Frits Castricum (PvdA) een wijziging van de Enquêtewet tot stand over de bestraffing van meineed. 

2.

Cijfers

Activiteit

Eerste Kamerlid Hermans

Dossiers woordvoerder

38

Kamervragen

2

Moties - eerste indiener

1 (aangenomen, 3% van alle VVD- moties)

Moties - mede-ondertekend

11

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 2 oktober 2015 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen. 


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.