Dr. M.W.M. (Martijn) Kitzen

foto Dr. M.W.M. (Martijn) Kitzen

Martijn Kitzen is universitair hoofddocent aan de Nederlandse Militaire Academie. Kitzen is gespecialiseerd in irreguliere oorlogsvoering zoals guerillatactieken en counterinsurgency operaties. Tevens adviseert hij militaire organisaties en individuele commandanten.

 

Martijn Kitzen is hoogleraar irreguliere oorlogvoering en speciale operaties aan de Nederlandse Defensie Academie. Zijn werk richt zich voornamelijk op militaire optreden in gefragmenteerde samenlevingen met specifieke aandacht voor de rol van special operations forces. Martijn is voormalig officier met ervaring in VN- en NAVO-missies.