Vallende bewindslieden

Vallende bewindslieden, of bewindslieden die zich gedwongen zien af te treden om politieke redenen, zijn in het nieuws. Het Kabinet Rutte II lijkt er een relatief groot aantal van voortgebracht te hebben. In deze Hofvijver zijn twee bijdragen opgenomen die hier een analyse van maken: kwantitatief en kwalitatief, anekdotisch en cijfermatig. 

Professor Jaap Uijlenbroek kondigt onderzoek aan waarin hij een verkenning gaat maken naar factoren die een rol spelen bij val van bewindslieden. Mark Bovens en Gijs Jan Brandsma leverden een bewerking van een wetenschappelijke publicatie in Acta Politica, waarin zij een analyse maken van de aantallen aftredende bewindslieden, de redenen van hun aftreden en welke soorten bewindslieden het grootste risico lopen.