Lijstje: productie EU-wetgeving in 2015

De productie van wetgeving door de EU is tot 2013 redelijk stabiel geleven, maar nam nadien af. Een oorzaak zou de recente agenda voor betere regelgeving kunnen zijn.

De Europese besluitvormingsmachine lijkt een jaar na de verkiezing van het Europese Parlement, het aantreden van een nieuwe Europese Commissie en de start van een nieuwe Europese voorzitter haar werkwijze enigszins veranderd te hebben. Dit jaar werden er 32 richtlijnen, 53 verordeningen en 72 besluiten uitgebracht, vergeleken met voorgaande jaren zijn dat fors minder verordeningen en besluiten. Het aantal richtlijnen fluctueert over het algemeen meer, maar is dit jaar niet veel meer of minder geweest dan voorheen.

 
Grafiek wetgeving EU totaal

Hier is de totale productie opgesplitst per rechtsinstrument:

 
Grafiek wetgeving EU

Bovenstaande grafiek is gebaseerd op onderstaande cijfers.

 
 

Richtlijn

Verordening

Besluit

Beschikking*

totaal

2015

32

53

72

2

159

2014

14

109

174

 

297

2013

58

181

160

 

399

2012

34

144

141

 

319

2011

53

233

134

 

420

2010

33

151

136

 

320

2009

27

129

14

114

284

2008

84

177

6

79

346

2007

53

171

14

121

359

2006

100

187

7

107

401

2005

34

182

14

150

380

*De Beschikking is een type bindend besluit van de Europese Unie, dat sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon niet meer wordt toegepast, bevatte regels voor individuele burgers, organisaties of lidstaten. Degenen voor wie de regels gelden, moesten afzonderlijk in de beschikking worden genoemd.

De beschikking is opgegaan in het besluit.