Een lek is niet altijd een lek: de zaak-Faas

Al voor de Derde Dinsdag in september 1957 slaagde Volkskrant-journalist Henri Faas erin de hoofdlijnen te publiceren van de nieuwe begroting. Hij had de vorige begroting nog eens nagezien en alle nieuwtjes uit het voorjaar en de zomer verzameld, gecombineerd en geïnterpreteerd. Op basis daarvan schreef hij zijn stuk. Van een lek was geen sprake, het ging om openbare bronnen. 

Niettemin waren de ministers, en met name minister-president Drees erg boos. Er werden zelfs sanctiemaatregelen tegen Faas genomen. Later moest Drees erkennen dat Faas geen halve crimineel was, maar een handige, intelligente journalist. 

Toen bleek dus al dat iets dat op een lek lijkt dat niet hoeft te zijn.

De zaak-Faas is beschreven in deel 6 van de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 'Het kabinet-Drees IV en het kabinet Beel II (1956-1959). Het einde van de rooms-rode coalitie' onder redactie van Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden.