De parlementaire staat van dienst van Khadija Arib

vrijdag 22 januari 2016, 16:21
Arib, Drs. K.

Khadija Arib (1960) is sinds 13 januari 2016 voorzitter van de Tweede Kamer. Zij versloeg na vier stemrondes VVD'er Ton Elias. 

De sociologe Arib is vanaf 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, met een onderbreking in 2006-2007. Zij hield zich onder meer bezig met volksgezondheid, jeugdbeleid en medisch-ethische vraagstukken, zoals orgaandonatie, euthanasie en onderzoek met embryo's. Tevens was zij voorzitter van de algemene commissie voor Jeugdzorg en in de periode 2014-2016 fractiesecretaris van de PvdA. Van 2012 tot 2016 was Khadija Arib eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer.

Arib is een dochter van Marokkaanse gastarbeiders en kwam op haar vijftiende naar Nederland. In 2009 schreef zij het boek 'Couscous op zondag, een familiegeschiedenis" over haar jeugd en over haar ervaringen als migrant in een Rotterdamse wijk.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Parlementaire activiteiten

Khadija Arib heeft vier initiatiefwetsvoorstellen ingediend. Haar belangrijkste initiatief was dat tot instelling van de kinderombudsman. Dit initiatiefwetsvoorstel werd in 2009 aangenomen door de Eerste Kamer. Anders dan in een eerder voorstel werd uiteindelijk niet gekozen voor een zelfstandig instituut, maar voor aansluiting bij het bureau van de Nationale Ombudsman.

In 2006 diende Arib een initiatiefwetsvoorstel in over lijkschouwing van overleden minderjarigen. Vanwege onderzoek naar een mogelijke relatie met kindermishandeling of verwaarlozing zou bij overlijden van een kind altijd een forensisch arts moeten worden ingeschakeld. Sinds het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2006 heeft Arib geen actie meer ondernomen op dit initiatiefwetsvoorstel. Begin 2006 presenteerde zij een partijvoorstel om (onnodige) babysterfte in Nederland, met name onder allochtone vrouwen, te voorkomen. Dat moet onder meer door betere toegankelijkheid van de verloskundige hulp en door betere begeleiding. 

Het zwaartepunt van de parlementaire activiteiten lag voor mevrouw Arib in de periode vóór zij ondervoorzitter en fractiesecretaris werd. In 2011 had zij succes met amendering van het wetsvoorstel over regulering van prostitutie en in 2008 bij de wet ambulancezorg. Omdat veel onderwerpen waarmee zij zich bezighield niet op een zeer gevoelig politiek vlak lagen, werden relatief veel door haar ingediende amendementen aangenomen. Van de door haar ingediende moties werd bijna 45 procent door de Tweede Kamer aangenomen. Opvallend stemgedrag: in 2015 stemde Arib als enige van haar fractie vóór een (verworpen) motie-Klaver over het direct uitvoeren van het regeringsplan over een gemeenschappelijk Europees asielbeleid. 

Zowel uit de Kamervragen die zij stelt als uit haar woordvoerderschappen blijkt een grote betrokkenheid bij de positie van kinderen en vrouwen. Zo stelde zij recentelijk vragen over illegale adoptie uit Nepal. Daarnaast waren vragen over de euthanasiepraktijk, voorlichting over reanimatie, het bevorderen van orgaandonatie en het recht van singles op een IVF-behandeling onderwerp van haar Kamervragen. 

2.

Cijfers

Deze cijfers zijn berekend over beide zittingsperiodes van mevrouw Arib

Activiteit

Tweede Kamerlid Arib

Dossiers woordvoerder

70

Kamervragen

716

Amendementen - eerste indiener

48   (2,5% van alle PvdA-amendementen; 46% aangenomen, 29% verworpen)

Amendementen - mede ondertekend

28

Moties - indiener

165 (3,7% van alle PvdA-moties; 43% aangenomen, 30% verworpen)

 

Moties - mede ondertekend

194

Steun voor moties

gemiddeld steunden 96 Kamerleden haar moties (gemiddelde steun voor PvdA moties is 102 Kamerleden)

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 5 februari 2016 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen. 

 

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.