Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Bundel 07: Het eerste raadgevend referendum

Mensen met Europese en Oekraïense vlag in Kiev

Naar aanleiding van het eerste raadgevende referendum in Nederland - over het EU-Oekraïne Associatieakkoord - verscheen deze bundel over het fenomeen referendum en over het associatieakkoord. In de bundel wordt stil gestaan bij de staatsrechtelijke aspecten van referenda en eerdere referenda die over Europa werden gehouden, zoals het Franse en Nederlandse referendum in 2005 over het Grondwettelijk Verdrag. Ook het tussen het de Europese Unie en Oekraïne gesloten associatieakkoord komt aan de orde: waar gaan we als Nederlanders nu eigenlijk over stemmen? Hoe staan de kiezers en de politieke partijen erin? Wat betekent het akkoord voor Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie?

Een aantal auteurs heeft korte en toegankelijk bijdragen geleverd. Aalt Willem Heringa, hoogleraars staats- en bestuursrecht in Maastricht, nam de eindredactie van dit zevende deel in de Montesquieu Reeks voor zijn rekening. De bundel is als pdf beschikbaar.

Na een donatie van € 12 wordt een exemplaar van de bundel naar u per post verstuurd.