Bundel: Het eerste raadgevend referendum - Het EU-Oekraïne Associatieakkoord

Op woensdag 2 maart verschijnt de bundel Het eerste raadgevend referendum over het fenomeen referendum en over het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Oekraïne uit 2014, onderwerp van het referendum. Aanleiding voor het verschijnen van de bundel is het eerste raadgevende referendum op 6 april 2016.

In de bundel wordt stil gestaan bij de staatsrechtelijke aspecten van referenda en eerdere referenda die over Europa werden gehouden, zoals het Franse en Nederlandse referendum in 2005 over het Grondwettelijk Verdrag. Natuurlijk komt ook het tussen het de Europese Unie en Oekraïne gesloten associatieakkoord aan de orde: waar gaan we als Nederlanders nu eigenlijk over stemmen? Hoe staan de kiezers en de politieke partijen erin? En: wat betekent het akkoord voor Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie?

De bundel zal worden gepresenteerd tijdens het debat 'Het Oekraïne-referendum onder de loep' op woensdag 2 maart, in Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag. De bundel is vanaf 2 maart als pdf beschikbaar. Als u € 12,- aan de Stichting Montesquieu doneert sturen wij u de bundel op.

Inhoudsopgave

 • 1. 
  Het eerste raadgevende referendum in Nederland, Aalt Willem Heringa
 • 2. 
  Nationale referenda over 'de EU', Wytze van der Woude
 • 3. 
  Het EU-referendum van 2005, Jeroen Sprenger
 • 4. 
  What does the Association Agreement mean for Ukraine, the EU and its Member States? A Legal appraisal, Roman Petrov & Peter Van Elsuwege
 • 5. 
  Voorlopige toepassing van het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne, Wim Muller
 • 6. 
  Het 'Oekraïne-referendum' in de ogen van de kiezers, Martin Rosema & Peter Kanne & Laurens Klein Kranenburg
 • 7. 
  Stabiliteit en welvaart ter discussie. De posities van Nederlandse politieke partijen over het associatieakkoord met Oekraïne, Simon Otjes
 • 8. 
  'Een kostenefficiënt referendum': de beschikbaarstelling van maximaal 35 miljoen euro door het kabinet, Jos Engelkes
 • 9. 
  Slotwoord, Aalt Willem Heringa