Parlementaire Monitor gebruikt voor NRC-artikel

maandag 25 januari 2016, 19:23

DEN HAAG (PDC) - In politiek Den Haag heeft de PVV sinds de beruchte 'Minder, minder' uitspraak over Marokkanen alle krediet verspeeld. Dit blijkt uit een onderzoek van NRC naar de door PVV-kamerleden ingediende moties in de Tweede Kamer in de periode 2013-2015. Voor dit onderzoek heeft PDC gegevens verzameld over moties van politieke partijen.

Parlementaire Monitor

Deze gegevens zijn afkomstig uit de Parlementaire Monitor. Hiermee wordt eenvoudig inzichtelijk hoeveel moties een Kamerlid of partij heeft ingediend en welke partijen voor en welke partijen tegen een motie hebben gestemd.

Cordon sanitaire

Met behulp van deze gegevens kon parlementair journalist Emilie van Outeren onderzoeken of er mogelijk een 'cordon sanitaire' is gelegd rondom de PVV. Worden moties van de PVV nog gesteund na de beruchte toespraak van Wilders na de gemeenteraadsverkiezingen?

Real Time Research

PDC beschikt over een uitgebreide database met parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Deze gegevens zijn via de Parlementaire Monitor te raadplegen en beschikbaar voor onderzoek.