Op weg naar 6 april

Op 6 april trekt Nederland naar de stembus en kunnen burgers laten weten wat zij van het associatieakkoord met Oekraïne vinden. Het is nu al een bijzonder referendum, het is de eerste keer dat een stembusgang wordt gemaakt in het kader van de Wet raadgevend referendum. 

Het oneigenlijke referendum door Peter Kanne (I&O Research)

Op 6 april 2016 vindt een raadgevend referendum plaats over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Het referendum, een initiatief van GeenPeil en het Forum voor Democratie, komt voort uit onvrede over "de ongebreidelde uitbreidingsdrift van de Europese Unie". De initiatiefnemers willen met dit referendum "een helder signaal aan Den Haag en Brussel afgeven – én een stukje zeggenschap terug claimen."

▪  Lees verder

Heisa om aantal stemlokalen door Geerten Boogaard (Universiteit Leiden)

Vanuit Amsterdam voeren de agitatoren achter het Oekraïne-referendum ook actief campagne tegen de gemeenten die in hun ogen op 6 april te weinig stembureaus optuigen. Die campagne is vooral juridisch. Ze dropten een tapijt aan bezwaarschriften, dreigbrieven en dagvaardingen over het land, in de hoop op enig succes. Inmiddels liggen er drie rechterlijke uitspraken. 

Subsidiegekte ondermijnt democratie door Bert Zuidervaart (Trouw)

Alle subsidies die een speciale commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Medy van der Laan heeft uitgedeeld om het Oekraïne-referendum onder onze aandacht te brengen, doen op zijn best de wenkbrauwen fronzen. Waar is dit goed voor? 

Terugblik op 2005 door Bert van den Braak (PDC)

Een dag na het referendum over de goedkeuringswet voor het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie (Europese Grondwet) debatteerde de Tweede Kamer over de uitkomst van de volksraadpleging. Het kabinet liet al onmiddellijk - nog voor de Tweede Kamer had gesproken - weten zich neer te leggen bij de wens van de kiezers. Het wetsvoorstel over de goedkeuringswet zou worden ingetrokken. De meeste partijen hadden overigens tevoren al laten weten de uitslag van het referendum hoe dan ook te zullen respecteren. Gezien de opkomst van boven de zestig procent was er geen reden om daar op terug te komen.