De Voorzitter van de Eerste Kamer na de behandeling van de Mediawet

Op 15 maart ging de Eerste Kamer akkoord met de nieuwe Mediawet. De Kamer ging akkoord met de wijzigingen voor zover het de regionale publieke omroepen betreft. De wijzigingen met betrekking tot de NPO zijn door de Eerste Kamer wel aanvaard, maar zullen niet in werking treden. In een nieuw wetsvoorstel zullen er nieuwe wijzigingen doorgevoerd worden. Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol sprak tijdens de behandeling op 8 maart haar zorgen uit over de staatsrechtelijke gang van zaken:

 

"Alvorens ik de beraadslaging sluit, wil ik iets zeggen vanuit mijn functie als Voorzitter die zorgdraagt voor het juist aangeven van de punten waarover de Kamer moet besluiten. Ik signaleer dat een bijzondere weg wordt gevolgd, iets wat zich in deze vorm en met name in deze omvang niet eerder heeft voorgedaan. Naar het zich laat aanzien kan een meerderheid van de Eerste Kamer leven met de door de staatssecretaris voorgestelde constructie. Als Voorzitter wil ik heel duidelijk aangeven dat ik mijn zorgen heb over deze gang van zaken, gezien de staatsrechtelijke positie van de Eerste Kamer, maar het is aan de Kamer. Ik wil daar nadrukkelijk bij zeggen dat dit niet gezien mag worden als precedent."