De parlementaire staat van Jan Vos

vrijdag 25 maart 2016, 16:21
Jan Vos
Bron: Tweede Kamer

Jan Vos (1972) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. In maart 2016 kwam hij in het nieuws met een plan om vanaf 2026 alleen nog maar elektrische auto's te laten rijden. Dat plan veroorzaakte ophef. Daarom zijn parlementaire staat van dienst.

De PvdA'er hield zich in de Tweede Kamer bezig met meer dan dertig dossiers, vooral op het gebied van innovatie, energie en klimaat. Vos is woordvoerder van zijn fractie bij debatten over de bodemproblemen door de gaswinning in Groningen. Daarnaast is hij woordvoerder buitenlandse handel.

Vos schuwt duidelijke uitspraken over bijvoorbeeld de (on)wenselijkheid van schaliegas en kernenergie niet, maar deed in september vorig jaar ook van zich horen toen hij stelde dat Geert Wilders met de betiteling 'nepparlement' openlijke kenmerken van fascistoïde leiderschap vertoonde.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Parlementaire activiteiten

In de Kamer spreekt Vos geregeld over de overschakeling op niet-fossiele, duurzame energie en de aanleg van windmolenparken. Verder sprak hij over EU-handelsverdragen, zoals TTIP, bij debatten over de klimaatproblematiek en bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet windenergie op zee en de Wet STROOM (Wijziging van de Elektriciteits- en Gaswet). Bij dat laatstgenoemde voorstel diende hij met succes enkele amendementen in.

Op de terreinen waar Vos actief (energie, buitenlandse handel) is, speelt wetgeving geen grote rol. Voor zover dat wel het geval is, was hij echter tot nu toe wel tamelijk effectief, gezien het aangenomen aantal amendementen van zijn hand. Ook met moties heeft hij relatief veel succes.

Bij de debatten over de gaswinning in Groningen werden door hem, samen met onder anderen Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en André Bosman (VVD) ingediende moties aangenomen, onder meer over het wegnemen van de zorgen over de waardevermeerderingsregeling en over versnelde afbouw van de gaswinning. Ook bij de behandeling van de begrotingen van Buitenlandse Handel en van Economische Zaken 2016 werden diverse moties van zijn hand aangenomen, onder meer over een meerjarenplan klimaatfinanciering en over de doorgroei van start-ups.

De schriftelijke vragen die hij stelde, hadden vrijwel steeds energie en de gaswinning als onderwerp. Zo stelde hij vragen over de sluiting van kolencentrales, de schade door gaswinning bij Delfzijl en over beschadigingen van boerderijen. In 2015 stelde hij enkele keren vragen over TTIP en CETA, het EU-handelsverdag met Canada.

2.

Cijfers

Activiteit

Tweede Kamerlid Vos

Dossiers woordvoerder

33 dossiers

Kamervragen

113

Amendementen - eerste indiener

10 (6% van alle PvdA-amendementen, 60% aangenomen)

Amendementen - mede ondertekend

5

Moties - indiener

68 (8% van alle PvdA-moties; 85% aangenomen, 3% verworpen)

Moties - mede ondertekend

55

Steun voor moties

gemiddeld steunden 109 Kamerleden zijn moties (gemiddelde steun voor PvdA-moties is 113 Kamerleden)

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 9 april 2016 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.