Scholieren lichten Nationale Ombudsman door

Maarten Glorie, Montesquieu Instituut Den Haag

 
Grondwetdag 2016 Tweede Kamer

Bron: ProDemos

Scholieren van het Reggesteyn College in Nijverdal hebben met hun idee voor een Nationale ombudsraad de Grondwetdag gewonnen. Op de Grondwetdag pitchden scholen uit het hele land hun voorstellen in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. De jaarlijkse Grondwetdag, een gezamenlijk project van het Montesquieu Instituut, ProDemos, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Tilburg University, wordt elk jaar een Hoog College van Staat uitgelicht. Zaterdag 2 april gingen scholieren in gesprek met en over de Nationale ombudsman. 

Ombudsman gaat naar scholen toe

Veel van de pitches hadden tot doel de ombudsman invloedrijker, apolitieker of bekender te maken. Ideeën hadden vooral betrekking op dat laatste, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van social media. Reinier van Zutphen, sinds een jaar bekleder van dit "Hoog Ambt van Staat", gaf achteraf aan graag met de scholieren in gesprek te gaan over een sociale mediastrategie. Ook zal hij enkele deelnemende scholen bezoeken om verder te praten.

Dat voor sommige ideeën de Grondwet ingrijpend gewijzigd dient te worden, vormde voor de teams geen beletsel. Er was een team dat de Nationale Ombudsman uit de achtertuin van het Huis van Thorbecke wilde halen en de Nationale Ombudsman een eigen kamer wilde geven. Naast de behandeling van klachten, wordt de ombudsman ook verantwoordelijk voor advisering over wetsvoorstellen, gericht op het perspectief van de burger. Ideeën die vragen om een minder ingrijpende verandering waren er ook: de instelling van een vluchtelingenombudsman of de naam van het ambt veranderen van ombudsman naar ombudspersoon. Kleine veranderingen, maar c'est le ton qui fait la musique.

Team uit Nijverdal toont meeste lef

De jury, bestaande uit Van Zutphen, Tweede Kamerlid Linda Voortman, promovendus Gert Jan Geertjes en journaliste Maaike van Houten, waardeerde de originaliteit en de samenwerking van de diverse teams. Van het winnende team werd vooral het lef geprezen. Het Reggesteyn College uit Nijverdal stelde een Ombudsraad voor, waarbij elke ombudsman een eigen portefeuille bekleedt. Elk teamlid kwam op het podium en stelde zich voor als ombudsman: eerst de al bestaande kinderombudsman en veteranenombudsman, maar ook een justitieombudsman voor klachten over verkeersboetes, een sociale zekerheidsombudsman voor klachten over het UWV, een ombudsman voor financiën voor klachten over de belastingdienst en een ombudsman voor decentrale overheden voor klachten over provincies en gemeenten. Nadat elke ombudsman zich had voorgesteld, werd Van Zutphen op het podium geroepen. Wat voor taak zal er nog voor hem overblijven, nu de instanties waarover de meeste klachten binnenkomen een eigen ombudsman hebben? Als het aan het Reggesteyn College ligt, wordt de Nationale Ombudsman een Residu Ombudsman. Residu Van Zutphen zal dan alle overgebleven klachten kunnen behandelen.

Naast het lef en de samenwerking prees de jury ook het feit dat het winnende team de consequenties van hun handelen het best had doordacht. Het team uit Nijverdal kreeg de prijs overhandigd door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: een viprondleiding door de Tweede Kamer én een persoonlijk gesprek met de Nationale Ombudsman. 

Foto's 2 april 2016

De foto's zijn gemaakt door ProDemos

Grondwetdag 2016 Tweede Kamer
Grondwetdag 2016 Tweede Kamer
Grondwetdag 2016 Tweede Kamer
Grondwetdag 2016 Tweede Kamer
Grondwetdag 2016 Tweede Kamer
Grondwetdag 2016 Tweede Kamer