Bert Fraussen

foto Bert Fraussen
bron: Bert Fraussen

Bert Fraussen is Assistant Professor aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksagenda focust op belangenvertegenwoordiging en lobbying, alsook hoe beleidsmakers maatschappelijke stakeholders op een effectieve en inclusieve manier kunnen betrekken bij beleidsvorming.