Steeds meer hoofdelijke stemmingen in de Tweede Kamer

dinsdag 9 augustus 2016, 15:13

DEN HAAG (PDC) - Het aantal hoofdelijke stemmingen in de Tweede Kamer is flink gestegen. Het gebruik van de langdradige procedure, waarbij Kamerleden één voor één moeten aangeven of ze voor of tegen stemmen, is sinds 2013 verdriedubbeld.

Deze stemwijze is vooral in trek bij oppositiepartijen en -bewegingen, zoals de PVV en DENK. Volgens parlementair historicus Bert van den Braak, verbonden aan het Parlementair Documentatiecentrum, komt dit omdat het voor de aanvrager dan inzichtelijk wordt wat de stemverhouding is over een onderwerp waar hij of zij graag aandacht voor wil vragen. Een voorbeeld hiervan is de hoofdelijke stemming over het erkennen van de Armeense genocide, aangevraagd door DENK.

Naast de symbolische reden, is de hoofdelijke stemming ook nuttig voor onderwerpen waarover binnen de fracties wisselend wordt gedacht. Door het dagelijks bestuur van de Kamer wordt de hoofdelijke stemming echter gezien als een oorzaak van onnodig oponthoud.

Bron: AD Rivierenland, 8 augustus 2016