Media maakt of breekt politieke campagne

vrijdag 16 september 2016, 10:40

DEN HAAG (PDC) - Politieke campagnes zijn afhankelijk van de aandacht die de media eraan geeft. Dat stelden Maarten Hijink en Kristof Jacobs in het debat na afloop van de film “Weiner”. Vooral in de Verenigde Staten is de persoonlijkheid en het imago van een politicus erg belangrijk. Zo viel het Jacobs op dat de inhoud van de debatten steeds minder belangrijk werd in Weiner’s campagne. Wat de media erover schreef, bepaalde het succes van zijn campagne.

Louis Cornelisse vroeg waarom Anthony Weiner de documentairemaker hem liet volgen in zijn campagne. Zowel Jacobs als Hijink zeiden dat hij het deed vanwege de aandacht. Daarnaast laat de documentaire een meer menselijke zijde van hem zien. Hijink zei zelfs dat hij eigenlijk een soort sympathie voelde voor Weiner tijdens de film. Volgens Jacobs was het opvallend dat het in Weiner’s campagne voor het burgemeesterschap ontbrak aan een echte strategie. Hijink benadrukte dat het cruciaal was dat Weiner het vertrouwen was verloren. Deze factoren maakte dat de campagne eigenlijk gedoemd was te mislukken.

In het debat werd tevens een vergelijking met Nederland gemaakt. Hijink stelde dat de media ook in de Nederlandse politiek een grote rol speelt. Hij gaf het voorbeeld van Rutte’s optreden bij Zomergasten. Op deze manier wordt geprobeerd om met de juiste fragmenten, foto’s en verhalen zijn positie te versterken. Jacobs legde uit dat de Nederlandse politiek een tegenstelling kent. Aan de ene kant wordt er heel erg gefocust op partijpolitiek, aan de andere kant is de Nederlandse politiek wel erg gepersonaliseerd. Het grootste verschil met de Verenigde Staten is echter dat de media en het publiek niet te veel willen weten van het privéleven van politici. Waar het voor Weiner heel erg belangrijk was om zijn vrouw naast zich te hebben, is dat aspect in Nederland echt onderdeel van het privéleven van politici.

Op een vraag vanuit het publiek wat het advies van de drie deskundigen zou zijn geweest aan Weiner, waren zij het erg met elkaar eens. Cornelisse, Hijink en Jacobs stelden dat Weiner vanaf het begin volledig open kaart had moeten spelen. Alleen op die manier had de campagne een succesvol einde kunnen krijgen.