Jurjen van den Bergh

Jurjen van den Bergh is coördinator van de anti-TTIP campagne voor een coalitie van maatschappelijke organisaties. Van den Bergh heeft ruime ervaring op het terrein van communicatie en strategievorming in het politieke en bestuurlijke domein. Hij werkte eerder voor de overheid, vakbonden, een politieke partij, een denktank én als zelfstandig ondernemer. Veel van deze werkzaamheden vonden plaats binnen of waren gelieerd aan de onderwijssector.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 7 december 2016.