Jongerendebat over de toekomst van de EU

donderdag 1 december 2016, 13:13

'Europa verkeerd in crisis' is een uitspraak die men veelvuldig hoort. De vluchtelingenproblematiek, eurocrisis, brexit en toenemende terroristische dreiging zorgen ervoor dat Europese samenwerking meer dan ooit onder druk staat. Zit er toekomst in de Europese Unie en hoe ziet deze toekomst er dan uit? Over deze vragen gingen vertegenwoordigers van acht politieke jongerenorganisaties, onder leiding van Jan Rood, in discussie.

Het jongerendebat vond plaats op 30 november bij ProDemos en werd georganiseerd door Clingendael, NGIZ en het Montesquieu Instituut. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de volgende politieke jongerenorganisaties: DWARS (Groenlinks), Jonge Democraten (D66), Jonge Socialisten (PvdA), JOVD (VVD), ROOD (SP), SGP-Jongeren en Perspectief (CU). Forum voor Democratie is een vrij nieuwe partij en heeft geen jongerenafdeling. Zij stuurden daarom een jong lid van de partij.

'Hoe ziet de toekomst van de EU eruit’ is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. Vandaar dat in het eerste deel van het debat elke aanwezige politieke jongerenorganisatie vijf à zeven minuten spreektijd kreeg om hun visie op Europa toe te lichten. Hieruit bleek dat de meningen over de EU verdeeld waren. De standpunten varieerden van streven naar een federaal Europa, zoals de Jonge Democraten voor ogen hebben, tot het afschaffen van de EU, waar het Forum voor Democratie zich sterk voor maakt.

Stellingen

Na de pauze gingen de politieke jongerenorganisatie met elkaar én de zaal in discussie over een drietal stellingen. Ten eerste: moet er een democratisch gekozen Europese regering komen? De meningen hierover liepen sterk uiteen. Waar de partijen het echter wel over eens waren, was dat geconcludeerd kan worden dat er een groot gebrek aan vertrouwen in de EU is onder Europese burgers. Oplossingen die werden aangevoerd waren: het afschaffen van de Europese Raad, het omvormen van het Europees Parlement tot assemblee en het creëren van Europese kieslijsten voor een daadkrachtiger Parlement.

De tweede stelling 'de euro is onhoudbaar' leverde wederom veel discussie op. De JOVD ziet dat de Nederlandse handelspositie wordt versterkt door de gemeenschappelijke munt. ROOD stelde dat de euro gereguleerd wordt door ondemocratische instituties en dat de euro meer democratische geloofwaardigheid zou moeten krijgen wil zij succesvol zijn. SGP-Jongeren zien wel brood in een oplossing met een 'neuro' (Noord-Europese euro) en een' zeuro' (Zuid-Europese euro). Vanuit het publiek leverde deze stelling ook veel vragen op. Verschillende mensen vroegen zich af hoe het invoeren van een ‘neuro’ en ‘zeuro’ of de Gulden gerealiseerd kan worden en wat de gevolgen van die acties zouden zijn.

De derde en laatste stelling betrof de herverdeling van vluchtelingen over Europa. Perspectief, DWARS en de Jonge Socialisten voorzien een sociaal Europa dat open staat voor mensen die oorlog ontvluchten. Solidariteit werd door deze partijen zeker genoemd als kernwaarde van de EU. De JOVD stelt dat Europa niet louter vluchtelingen moet opnemen, maar ook moet bijdragen aan de oplossingen van het conflict dat de migratiestromen creëert. SGP-Jongeren en Forum voor Democratie merkten op dat er duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen vluchtelingen en economische migranten.

Conclusie

Uit dit enerverende debat bleek dat de toekomst van de EU niet in steen gebeiteld staat. Over één standpunt waren alle aanwezigen het eens; hervormingen binnen de EU zijn nodig. De vele visies van wellicht de volgende generatie politici zorgen ervoor dat er genoeg te kiezen is op 15 maart 2017.