Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Nieuw met stip

Paul Lucardie

In de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen heeft Paul Lucardie vanaf oktober 2016 in een aantal bijdragen in de Hofvijver korte portretten van een aantal nieuwe partijen gegeven. Zijn keuze 'nieuwkomers met stip' is gebaseerd omdat in Lucardies ogen deze partijen om verschillende redenen relatief iets meer kans op een zetel maken dan hun concurrenten. Zij weten zich een duidelijk strijdpunt toe te eigenen (issue ownership in politicologen jargon) dat hen onderscheidt van de rest en dat kiezers aanspreekt, ze beschikken over bekende kandidaten en krijgen relatief veel publiciteit of weten andere hulpbronnen aan te boren (geld, leden, contacten).