J. (Jan) Gruiters

Jan Gruiters is sinds 2000 algemeen directeur van vredesorganisatie PAX. Gruiters is sinds de jaren tachtig actief in de vredesbeweging. Hij heeft zich in die begintijd een tijd lang intensief met Afrika beziggehouden. Gruiters is lid van diverse organisaties die zich op richten op het bevorderen van een vreedzame samenleving en is als deskundige betrokken bij het doorlichten van het Nederlandse overheidsbeleid op dat terrein. Hij publiceert regelmatig over vredesvraagstukken en internationale samenwerking.